Văn bản và liên kết trong tiếng Việt

Văn bản và liên kết trong tiếng Việt

Giá: 40.000 VNĐ     

Mã sản phẩm: 8H382

Danh mục: Xã hội / Kích cỡ: 14.3x20.3cm / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 244 / Tác giả: Diệp Quang Ban

Số lượt xem: 5052

Cập nhật lần cuối: 18/09/2015 | 10:09

Giới thiệu nội dung

Sách chia 3 phần. Phần 1: Văn bản, dành cho một số vấn đề chung của văn bản và ngôn ngữ học văn bản. Phần 2: Liên kết trong Tiếng Việt, giới thiệu hai hệ thống liên kết (ở Việt Nam và trên thế giới). Phần 3: Đoạn văn: các kiến thức về văn bản, về cấu trúc ngoài liên kết được vận dụng.

Kịch Lep Tônxtôi

Nguyễn Hải Hà (Dịch)

Giá bìa: 54.000 VNĐ

Nhập môn ngôn ngữ học

Giá bìa: 84.000 VNĐ

Ngữ nghĩa học dẫn luận

Nguyến Văn Hiệp (dịch)

Giá bìa: 43.000 VNĐ