Ðại cương ngôn ngữ học - T2 (ngữ dụng)

Ðại cương ngôn ngữ học - T2 (ngữ dụng)

Giá: 50.000 VNĐ     

Mã sản phẩm: 7X375

Danh mục: Xã hội / Kích cỡ: 14.5x20.5cm / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 428 / Tác giả: Ðỗ Hữu Châu

Số lượt xem: 4663

Cập nhật lần cuối: 06/09/2006 | 00:00

Kịch Lep Tônxtôi

Nguyễn Hải Hà (Dịch)

Giá bìa: 54.000 VNĐ

Nhập môn ngôn ngữ học

Giá bìa: 84.000 VNĐ

Ngữ nghĩa học dẫn luận

Nguyến Văn Hiệp (dịch)

Giá bìa: 43.000 VNĐ