Văn học phương Tây

Văn học phương Tây

Giá: 184.000 VNĐ     

Mã sản phẩm: 7X154

Danh mục: Xã hội / Kích cỡ: 16x24cm / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 896 / Tác giả: Ðặng Anh Ðào

Số lượt xem: 4397

Cập nhật lần cuối: 10/09/2006 | 00:00

Kịch Lep Tônxtôi

Nguyễn Hải Hà (Dịch)

Giá bìa: 54.000 VNĐ

Nhập môn ngôn ngữ học

Giá bìa: 84.000 VNĐ

Ngữ nghĩa học dẫn luận

Nguyến Văn Hiệp (dịch)

Giá bìa: 43.000 VNĐ