Văn học Trung đại Việt Nam - tập 1

Văn học Trung đại Việt Nam - tập 1

Giá: 46.000 VNĐ     

Mã sản phẩm: 7X525

Danh mục: Xã hội / Kích cỡ: 16 x 24cm / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 224 / Năm xuất bản: 2015 / Tác giả: Lã Nhâm Thìn - Đinh Thị Khang - Vũ Thanh

Số lượt xem: 5405

Cập nhật lần cuối: 13/06/2017 | 09:44

Giới thiệu nội dung

Giáo trình Văn học trung đại Việt Nam được biên soạn từ nhu cầu thực tiễn của việc nghiên cứu và giảng dạy văn học trong các trường cao đẳng, đại học, các trung tâm nghiên cứu văn học. Khi biên soạn, các tác giả có ý thức cập nhật những kết quả nghiên cứu mới nhất về văn học trung đại Việt Nam trên cả hai bình diện lí luận và lịch sử; cập nhật những đổi mới về phương pháp nghiên cứu và giảng dạy ngữ văn trong nhà trường.

            Đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy, với đối tượng là giảng viên, nghiên cứu sinh, cao học, sinh viên ở các trường cao đẳng, đại học, các thầy cô giáo ở trường phổ thông, cuốn sách trình bày những vấn đề cơ bản nhất, trọng tâm nhất của văn học viết dân tộc từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX.

            Giáo trình Văn học trung đại Việt Nam gồm hai tập – Tập I: Văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XVII, Tập II: Văn học Việt Nam từ thế kỉ XVIII đến hết thế kỉ XIX.

            Tập I gồm các nội dung:

            Chương I: Khái quát văn học trung đại Việt Nam

            Chương II: Văn học thế kỉ X – thế kỉ XIV

            Chương III: Văn học thế kỉ XV – thế kỉ XVII

            Chương IV: Nguyễn Trãi

            Chương V: Thơ Nôm Đường luật và Hồng Đức quốc âm thi tập 

            Chương VI: Nguyễn Bỉnh Khiêm

            Chương VII: Thể loại truyền kì và Truyền kì mạn lục     

Có thể xem đây là cuốn giáo trình cốt lõi về văn học trung đại Việt Nam. Kết hợp giữa khoa học cơ bản và khoa học sư phạm, giáo trình Văn học trung đại Việt Nam có sự kết hợp giữa tiến trình lịch sử văn học và hệ thống thể loại, phù hợp với việc đổi mới nội dung, phương pháp dạy – học môn Ngữ văn hiện nay.

 

Kịch Lep Tônxtôi

Nguyễn Hải Hà (Dịch)

Giá bìa: 54.000 VNĐ

Nhập môn ngôn ngữ học

Giá bìa: 84.000 VNĐ

Ngữ nghĩa học dẫn luận

Nguyến Văn Hiệp (dịch)

Giá bìa: 43.000 VNĐ