Thực hành nghề Làm vườn

Thực hành nghề Làm vườn

Giá: 25.000 VNĐ     

Mã sản phẩm: 7B877

Danh mục: Sách Nghề / Kích cỡ: 17 x 24 cm / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 112 / Tác giả: Trần Quý Hiền.

Số lượt xem: 428

Cập nhật lần cuối: 06/10/2016 | 08:51

BT kinh tế và quản trị Doanh Nghiệp

Ngô Xuân Bình

Giá bìa: 17.000 VNĐ

Công nghệ sơn

Nguyễn Văn Lộc

Giá bìa: 36.500 VNĐ

GT Kinh tế và quản trị doanh nghiệp (kinh tế và TCQLSX)

TS. Ngô Xuân Bình - TS. Hoàng Văn Hải

Giá bìa: 21.000 VNĐ