Cơ học ứng dụng

Cơ học ứng dụng

Giá: 30.000 VNĐ     

Mã sản phẩm: 7B572

Danh mục: Kỹ thuật / Kích cỡ: 19x27cm / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 204 / Tác giả: Đỗ Sanh, Nguyễn Văn Vương

Số lượt xem: 4153

Cập nhật lần cuối: 27/03/2018 | 14:42

Giới thiệu nội dung

Trang bị các kiến thức cơ học nền tản theo một cấu trúc thống nhất và phương pháp nhất quán, nghiên cứu hai mô hình rất quan trọng trong cơ học về lý thuyết ứng dụng: vật thể rắng và vật thể biến dạng. Sách gồm 4 phần: động học, tĩnh học, động lực học và sức bền vật liệu.