Bài tập Đàn hồi ứng dụng

Bài tập Đàn hồi ứng dụng

Mã sản phẩm: 7K585

Danh mục: Kỹ thuật / Kích cỡ: 16x24cm / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 188 / Tác giả: Nhữ Phương Mai, Nguyễn Nhật Thăng

Giá: Liên hệ

Số lượt xem: 4369

Cập nhật lần cuối: 17/03/2017 | 09:11

Cơ học ứng dụng

Đỗ Sanh, Nguyễn Văn Vương

Giá bìa: 30.000 VNĐ

Bài tập Cơ học ứng dụng

Nguyễn Nhật Lệ, Nguyễn Văn Vượng

Giá bìa: 42.000 VNĐ