PP giảng dạy Y - Dược học (Dùng cho đào tạo giảng viện khối ngành khoa học sức khỏe)

PP giảng dạy Y - Dược học (Dùng cho đào tạo giảng viện khối ngành khoa học sức khỏe)

Giá: 50.000 VNĐ     

Mã sản phẩm: 7K853

Danh mục: Sách Y tế / Kích cỡ: 19x27 cm / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 204  / Tác giả: Trương Việt Dũng.

Số lượt xem: 343

Cập nhật lần cuối: 08/03/2017 | 09:38

400 BT hoá học THCS

Nguyễn Hữu Thạc

Giá bìa: 20.000 VNĐ

BT Trắc nghiệm hoá học 10

PGS.TS Nguyễn Xuân Trường

Giá bìa: 19.000 VNĐ

BT Trắc nghiệm hoá học 11

PGS.TS Nguyễn Xuân Trường

Giá bìa: 28.000 VNĐ

BT Trắc nghiệm hoá học 12

PGS.TS Nguyễn Xuân Trường

Giá bìa: 31.000 VNĐ