Nguyên lí máy tập 1

Nguyên lí máy tập 1

Giá: 95.000 VNĐ     

Mã sản phẩm: 7B497

Danh mục: Kỹ thuật / Kích cỡ: 19x27cm / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 384 / Tác giả: Đinh Gia Tường, Tạ Khánh Lâm

Số lượt xem: 3216

Cập nhật lần cuối: 13/06/2017 | 09:49

Cơ học ứng dụng

Đỗ Sanh, Nguyễn Văn Vương

Giá bìa: 30.000 VNĐ

Bài tập Cơ học ứng dụng

Nguyễn Nhật Lệ, Nguyễn Văn Vượng

Giá bìa: 42.000 VNĐ