Nguyên lí máy tập 2

Nguyên lí máy tập 2

Giá: 90.000 VNĐ     

Mã sản phẩm: 7B436

Danh mục: Kỹ thuật / Kích cỡ: 19x27cm / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 336 / Tác giả: Đinh Gia Tường, Phan Văn Đồng, Tạ Khánh Lâm

Số lượt xem: 3554

Cập nhật lần cuối: 13/06/2017 | 09:43

Cơ học ứng dụng

Đỗ Sanh, Nguyễn Văn Vương

Giá bìa: 30.000 VNĐ

Bài tập Cơ học ứng dụng

Nguyễn Nhật Lệ, Nguyễn Văn Vượng

Giá bìa: 42.000 VNĐ