Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam

Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam

Giá: 29.000 VNĐ     

Mã sản phẩm: 7X406

Danh mục: Xây dựng / Kích cỡ: 19x27cm / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 188 / Tác giả: Nguyễn Thanh Sơn

Số lượt xem: 4749

Cập nhật lần cuối: 26/06/2006 | 00:00

Giới thiệu nội dung

Gồm 2 phần: giới thiệu các PP cơ bản nhất về đánh giá tài nguyên và khái quát về tài nguyên nước Việt Nam.