Bài tập sức bền vật liệu(chọn lọc, giảI mẫu, hướng dẫn và đáp số)

Bài tập sức bền vật liệu(chọn lọc, giảI mẫu, hướng dẫn và đáp số)

Mã sản phẩm: 7B788

Loại sách: Cơ khí / Kích cỡ: 16x24 / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 388 / Năm xuất bản: 2012 / Tác giả: Đặng Việt Cương

Số lượt xem: 3381

Cập nhật lần cuối: 17/03/2017 | 09:12

Cơ học ứng dụng

Đỗ Sanh, Nguyễn Văn Vương

Giá bìa: 30.000 VNĐ

Bài tập Cơ học ứng dụng

Nguyễn Nhật Lệ, Nguyễn Văn Vượng

Giá bìa: 42.000 VNĐ