GT Thương phẩm hàng thực phẩm

GT Thương phẩm hàng thực phẩm

Giá: 23.500 VNĐ     

Mã sản phẩm: 7L209

Loại sách: Các ngành khác / Kích cỡ: 16x24 / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 184 / Năm xuất bản: 2009 / Tác giả: Lữ Quý Hoà

Số lượt xem: 3424

Cập nhật lần cuối: 06/01/2013 | 22:43

BT kinh tế và quản trị Doanh Nghiệp

Ngô Xuân Bình

Giá bìa: 17.000 VNĐ

Công nghệ sơn

Nguyễn Văn Lộc

Giá bìa: 36.500 VNĐ

GT Kinh tế và quản trị doanh nghiệp (kinh tế và TCQLSX)

TS. Ngô Xuân Bình - TS. Hoàng Văn Hải

Giá bìa: 21.000 VNĐ