GT Cơ sở dữ liệu

GT Cơ sở dữ liệu

Giá: 15.000 VNĐ     

Mã sản phẩm: 6H158

Loại sách: Tin học / Kích cỡ: 16 x 24 / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 128 / Năm xuất bản: 2008 / Tác giả: Tô Văn Nam

Số lượt xem: 3777

Cập nhật lần cuối: 06/01/2013 | 22:46

GT CorelDraw

Nguyễn Phú Quảng

Giá bìa: 20.000 VNĐ

GT Lập trình Pascal

Thạc Bình Cường

Giá bìa: 20.000 VNĐ

GT Ngôn ngữ Lập trình C

Giá bìa: 23.500 VNĐ