Ngôn ngữ lập trình C++ và cấu trúc dữ liệu

Ngôn ngữ lập trình C++ và cấu trúc dữ liệu

Giá: 39.000 VNĐ     

Mã sản phẩm: 7B558

Danh mục: Tin học - Điện tử viễn thông / Kích cỡ: 19 x 27cm / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 260 / Tác giả: Nguyễn Việt Hương

Số lượt xem: 6014

Cập nhật lần cuối: 27/03/2018 | 14:38

Giới thiệu nội dung

Nội dung : Với phương pháp lập trình này, những người lập trình không còn lo ngại trước những chương trình lớn, có thể tổ chức tốt các chương trình từ phức tạp đến đơn giản, dễ hiểu, hướng đối tượng gắn với thế giới hiện thực hơn.