GT Nhập môn hệ  cơ sở dữ liệu

GT Nhập môn hệ cơ sở dữ liệu

Giá: 30.000 VNĐ     

Mã sản phẩm: 7B662

Danh mục: Tin học - Điện tử viễn thông / Kích cỡ: 16 x 24cm / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 280 / Tác giả: Nguyễn Tuệ

Số lượt xem: 4163

Cập nhật lần cuối: 08/04/2015 | 10:26

Giới thiệu nội dung

Nội dung : Nhằm trang bị cho sinh viên các kỹ thuật cơ bản của cơ sở dữ liệu truyền thống. Với những kiến thức đó, sinh viên có thể xây dựng được các cơ sở dữ liệu truyền thống để đưa vào ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày và tạo ra các cơ sở dữ liệu đáp ứng với các yêu cầu ứng dụng mới.