GT Toán cao cấp T1

GT Toán cao cấp T1

Giá: 46.000 VNĐ     

Mã sản phẩm: 7K613

Loại sách: Cao đẳng / Kích cỡ: 16x24 / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 272 / Năm xuất bản: 2013 / Tác giả: Nguyễn Đình Trí

Số lượt xem: 4671

Cập nhật lần cuối: 22/01/2013 | 13:39

BàI tập vẽ Kỹ thuật

Trần Hữu Quế

Giá bìa: 27.000 VNĐ

BT toán cao cấp T2

Nguyễn Đình Trí

Giá bìa: 30.000 VNĐ

BT Toán cao cấp T1

Nguyễn Đình Trí

Giá bìa: 38.000 VNĐ