Cơ sở lí thuyết các phản ứng hóa học

Cơ sở lí thuyết các phản ứng hóa học

Giá: 110.000 VNĐ     

Mã sản phẩm: 7K589

Danh mục: Sách dùng chung / Kích cỡ: 19x27cm / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 504 / Tác giả: GS.TS. Ðặng Trần Phách

Số lượt xem: 5223

Cập nhật lần cuối: 06/10/2016 | 08:55

Danh pháp hợp chất hữu cơ

Trần Quốc Sơn (Chủ biên), Trần Thị Tửu

Giá bìa: 46.000 VNĐ

Hoá học hữu cơ 1

Giá bìa: 85.000 VNĐ

Hóa học Hữu cơ 2

Giá bìa: 80.000 VNĐ