Kỹ thuật mạch điện tử II

Kỹ thuật mạch điện tử II

Giá: 19.000 VNĐ     

Mã sản phẩm: 7B731

Loại sách: Cao đẳng / Kích cỡ: 16x24 / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 124 / Năm xuất bản: 2009 / Tác giả: Nguyễn Viết Nguyên

Số lượt xem: 4237

Cập nhật lần cuối: 17/01/2013 | 08:17

BàI tập vẽ Kỹ thuật

Trần Hữu Quế

Giá bìa: 27.000 VNĐ

BT toán cao cấp T2

Nguyễn Đình Trí

Giá bìa: 30.000 VNĐ

BT Toán cao cấp T1

Nguyễn Đình Trí

Giá bìa: 38.000 VNĐ