Sinh học tế bào

Sinh học tế bào

Giá: 50.000 VNĐ     

Mã sản phẩm: 7K675

Danh mục: Sách dùng chung / Kích cỡ: 16x24cm / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 256 / Tác giả: Nguyễn Như Hiền

Số lượt xem: 5119

Cập nhật lần cuối: 16/11/2016 | 09:48

Công nghệ vi sinh

Giá bìa: 26.000 VNĐ

Công nghệ sản xuất enzym, protein và ứng dụng

Nguyễn Thị Hiền

Giá bìa: 58.000 VNĐ

Công nghệ sản xuất Axitamin và ứng dụng

Quản Lê Hà

Giá bìa: 40.000 VNĐ