Cơ học kỹ thuật T1

Cơ học kỹ thuật T1

Giá: 30.000 VNĐ     

Mã sản phẩm: 7B697

Danh mục: Sách dùng chung / Kích cỡ: 16x24cm / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 236 / Tác giả: Đỗ Sanh

Số lượt xem: 4946

Cập nhật lần cuối: 05/06/2013 | 15:17

Giới thiệu nội dung

Nội dung : Sách gồm 2 phần: Phần 1 - Tĩnh học trình bày các khái niệm cơ bản và các định luật tĩnh học. Phần 2 - Động học trình bày về động học điểm, chuyển động cơ bản của vật rắn, tổng hợp chuyển động điểm.