Cơ học kỹ thuật T1

Cơ học kỹ thuật T1

Giá: 30.000 VNĐ     

Mã sản phẩm: 7B697

Danh mục: Sách dùng chung / Kích cỡ: 16x24cm / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 236 / Tác giả: Đỗ Sanh

Số lượt xem: 4798

Cập nhật lần cuối: 05/06/2013 | 15:17

Giới thiệu nội dung

Nội dung : Sách gồm 2 phần: Phần 1 - Tĩnh học trình bày các khái niệm cơ bản và các định luật tĩnh học. Phần 2 - Động học trình bày về động học điểm, chuyển động cơ bản của vật rắn, tổng hợp chuyển động điểm.

Cơ học ứng dụng

Đỗ Sanh, Nguyễn Văn Vương

Giá bìa: 30.000 VNĐ

Bài tập Cơ học ứng dụng

Nguyễn Nhật Lệ, Nguyễn Văn Vượng

Giá bìa: 42.000 VNĐ