Hoá học hữu cơ 1

Hoá học hữu cơ 1

Giá: 85.000 VNĐ     

Mã sản phẩm: 7K547

Danh mục: Tự nhiên / Kích cỡ: 19x27cm / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 400 / Tác giả: Nguyễn Hữu Đĩnh (Chủ biên), Đỗ Đình Răng

Số lượt xem: 3459

Cập nhật lần cuối: 11/04/2017 | 13:10

Danh pháp hợp chất hữu cơ

Trần Quốc Sơn (Chủ biên), Trần Thị Tửu

Giá bìa: 46.000 VNĐ

Hóa học Hữu cơ 2

Giá bìa: 80.000 VNĐ