Cơ học tập một (Tĩnh học và động học)

Cơ học tập một (Tĩnh học và động học)

Giá: 28.000 VNĐ     

Mã sản phẩm: 7B001

Danh mục: Kỹ thuật / Kích cỡ: 14.5x20.5cm / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 184 / Tác giả: Đỗ Sanh (Chủ biên), Nguyễn Văn Đình, Nguyễn Văn Khang

Số lượt xem: 4957

Cập nhật lần cuối: 23/01/2017 | 08:53

Cơ học ứng dụng

Đỗ Sanh, Nguyễn Văn Vương

Giá bìa: 30.000 VNĐ

Bài tập Cơ học ứng dụng

Nguyễn Nhật Lệ, Nguyễn Văn Vượng

Giá bìa: 42.000 VNĐ