Cơ học tập một (Tĩnh học và động học)

Cơ học tập một (Tĩnh học và động học)

Giá: 28.000 VNĐ     

Mã sản phẩm: 7B001

Danh mục: Kỹ thuật / Kích cỡ: 14.5x20.5cm / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 184 / Tác giả: Đỗ Sanh (Chủ biên), Nguyễn Văn Đình, Nguyễn Văn Khang

Số lượt xem: 5109

Cập nhật lần cuối: 06/04/2018 | 14:17