BT Công nghệ 8- Công nghiệp

BT Công nghệ 8- Công nghiệp

Giá: 12.400 VNĐ     

Mã sản phẩm: T8G01

Danh mục: Sách tham khảo phổ thông / Kích cỡ: 17x24  cm / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 124 / Tác giả: Trần Hữu Quế.

Số lượt xem: 304

Cập nhật lần cuối: 08/03/2017 | 16:48

400 BT hoá học THCS

Nguyễn Hữu Thạc

Giá bìa: 20.000 VNĐ

BT Trắc nghiệm hoá học 10

PGS.TS Nguyễn Xuân Trường

Giá bìa: 19.000 VNĐ

BT Trắc nghiệm hoá học 11

PGS.TS Nguyễn Xuân Trường

Giá bìa: 28.000 VNĐ

BT Trắc nghiệm hoá học 12

PGS.TS Nguyễn Xuân Trường

Giá bìa: 31.000 VNĐ