Thông gió và kĩ thuật xử lý khí thải

Thông gió và kĩ thuật xử lý khí thải

Giá: 65.000 VNĐ     

Mã sản phẩm: 7B485

Danh mục: Kỹ thuật / Kích cỡ: 19x27cm / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 244 / Tác giả: Nguyễn Duy Động

Số lượt xem: 4215

Cập nhật lần cuối: 13/06/2017 | 09:31

Giới thiệu nội dung

Trình bày những vấn đề cơ bản của tính toán nhiệt, ẩm lượng độc hại toả ra trong nhà; nêu lên một số giải pháp tổ chức thông gió, chống nóng, hút bụi, khí độc hại; trình bày hệ thống vận chuyển khí nén bụi, phế thải; các thiết bị thu gom bụi, loại bỏ khí độc hại...

Nhiệt học

Nguyễn Huy Sinh

Giá bìa: 33.000 VNĐ

Kĩ thuật đo lường các đại lượng vật lí tập một

Phạm Thượng Hàn (Chủ biên), Nguyễn Trọng Quế, Nguyễn Văn Hoà

Giá bìa: 58.000 VNĐ

Cơ sở kĩ thuật nhiệt

Giá bìa: 38.000 VNĐ